Privacy AGV

Pedicure Grathem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Pedicure Grathem is een bedrijf voor het uitvoeren van pedicure diensten in Grathem en omstreken. Daarbij gebruiken wij uw persoonsgegevens.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt. Dit betekend onder anderen dat wij:

•vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;

•het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten                  

•alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is;

•uw gegevens niet doorverkopen aan derden;

•uw gegevens niet doorgeven aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;

•u de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Geslacht – Beroep – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – Emailadres   – Het noteren en opnemen van Uw voetklachten (op papier of digitaal) voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) disciplines.– Het eventueel nemen van foto’s van Uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische instellingen. 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Indien vragen omtrent ons privacy beleid, neem gerust contact met ons op

pedicuregrathem@gmail.com

0475 470191

Inwerkingtreding Deze privacyverklaring is in werking getreden op 01 april 2018.